มูลนิธิดวงตะวัน ฯเข้ามอบสิ่งของและทุนทรัพย์ในแก่ผู้พิการ

มูลนิธิดวงตะวัน (หยดน้ำเติมเต็มใจ) ก่อตั้งโดยคุณหลิว ปินเออ CEO / President ของบริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวสำหรับการก่อตั้งมูลนิธิ ในปี 2557 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิคือ
1.ให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ -อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
2.ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3.ส่งเสริมพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม
4.และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะทำงานมูลนิธิได้จัดกิจกรรมร่วมกับ ชมรมจักรยาน สมุทรสงคราม เข้ามอบทุนทรัพย์และสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้พิการจำนวน 30 ท่าน จาก 3 อำเภอ ในจังหวัด สมุทรสงคราม (อ.เมือง อ.อัมพวา ,อ. บางคนที) ณ ห้องสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.