มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF) ออกหน่วยแพทย์ผ่าตัดตาต้อกระจก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

Sep-16_Mobile-at-Myanmar

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF) ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำการผ่าตัดตาต้อกระจก ณ Shwe Yatu Tipitaka Cakkhupala Eye Hospital สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.