มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์และภาคีเครือข่าย ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ “ถอดรหัสพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช”

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุธีรัตนามูลนิธิ จัดการบรรยายทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในหัวข้อ “ถอดรหัสพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช” โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งจากกรุงเทพฯและนครศรีธรรมราช จะร่วมกันนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราช ทั้งในแง่ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของรูปแบบพุทธศิลป์สถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราช องค์ประธานในวัดพระมหาธาตุวรวิหาร รวมทั้งถอดความหมายที่แฝงอยู่ในพุทธธรรม คติความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมในการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ฯ และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินการให้วัดพระมหาธาตุวรวิหารขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2559 อีกด้วย

การบรรยายจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ช่วงแรก “ถอดรหัสว่าด้วยโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม” บรรยายโดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข นำการบรรยายและดำเนินรายการโดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
ช่วงที่สอง “ถอดรหัสว่าด้วยพุทธธรรม ประเพณี พิธีกรรม” บรรยายโดย อาจารย์บัณฑิต สุทธมุสิก และพระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม) นำการบรรยายและดำเนินรายการโดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน
และบทส่งท้าย “มรดกเรา มรดกใคร” โดย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 12.30 – 17.30 น. ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ โทรศัพท์ 02-655-1075 (ในวันเวลาราชการ) หรือ E-mail: piriyafoundation@gmail.com

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดสำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น !!

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.