มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขชุมชน

web

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบเงินมูลค่า 1,000,000 บาท จาก มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้มีสถานบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น พิธีมอบจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.