ม.ศิลปากรได้รับ QS Stars Ratings ระดับ 4 ดาว ระดับสูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเคยได้รับ

ม.ศิลปากรได้รับ QS Stars Ratings ระดับ 4 ดาว ระดับสูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเคยได้รับ

อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในนามมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก Mr.Ben Sowter, Senior Vice President, Quacquarelli Symonds (QS) ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการรับรองมาตรฐาน QS Stars Ratings ระดับ 4 ดาว (ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับสูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเคยได้รับ) และได้รับผลการประเมินระดับ 5 ดาวด้าน Art & Culture, ด้าน Innovation, ด้าน Internalization และ ด้าน Employability จาก QS (Quacquarelli Symonds) สถาบันจัดอันดับและประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.