ม.หอการค้าไทย กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
สู่สาธารณชน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ของคณาจารย์
นักวิจัย บุคคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก ภายในงานได้รับเกียรติจาก
นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.