ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท INTER MBA ภาคปลาย 2558

brochure-2

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 19
ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2558

Kasetsart International MBA Program
Applying for Graduate student batch#19
Now – Dec. 9, 2015
Application download are available at http://www.kimba.ku.ac.th
More detail at: http://www.kimba.ku.ac.th
Tel: 02-942-8691 or 081-658-2798

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.