ม.เจ้าพระยาจัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “Creating a knowledge-based anti-drug curriculum for Thailand youth in the era of 4.0” เพื่อให้ความรู้ในการสร้างหลักสูตรและฝึกทักษะการถ่ายทอดการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนไทย ให้กับสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ

“มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา – ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.