ยิปรอค ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดเวิร์คช็อป “การติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสากล”

22

กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการฝึกอบรม “การติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐานสากล” โดยเรียนเชิญ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ หอประชุมสโมสรกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะของช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษมากมาย ได้แก่ เวิร์คช็อปการติดตั้งระบบฝ้าและเพดาน, การแข่งขัน Gyproc Installer Club Contest ซึ่งเป็นการแข่งขันติดตั้งระบบผนังห้องโฮมเธียเตอร์, และ งานเลี้ยง Gyproc Installer Club Party เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างยิปรอคและกลุ่มช่างฝีมือ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ยิปรอค ในฐานะผู้นำแห่งโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรของเมืองไทย

ยิปรอค ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อมอบการฝึกอบรมการติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานให้แก่ช่างฝีมือในประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมตั้งอยู่ที่โรงงานผลิตยิปซัมของบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีพื้นที่เพื่อการฝึกอบรมกว่า 500 ตารางเมตร ทำการฝึกอบรมทฤษฎีและเทคนิคของยิปรอคซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับสถาบันฝึกอบรมของยิปรอคทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับมืออาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2559

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-640-8600 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.gyproc.co.th หรือ https://www.saint-gobain.com/en/350-years โดยสามารถสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/GyprocClub

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ปัจจุบันมีโรงงานรองรับการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม นำเสนอสินค้าและการบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชั่นในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดยิปรอค 3G ได้แก่ Green Products ด้วยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีการแพร่กระจายของสารเคมีในระดับต่ำ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30% และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Green Solutions นำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัดพลังงาน อาทิ โซลูชั่นเทอร์มัล ที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกแพร่เข้าสู่ภายในอาคาร จึงช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และ Green Manufacturing เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและระบบประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง รับรองด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว (Green Label)

เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain )
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป โดยบริษัทได้ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ ต่อต้านแบคทีเรีย มีความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน

แซง-โกแบ็ง ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบัน แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 350 ปี และมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 180,000 คนทั่วโลก ซึ่งสามารถยืนยันถึงความชำนาญการ และการนำเสนอโซลูชั่น ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว โดยไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มอยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของแซง-โกแบ็ง ซึ่งแผ่นยิปซัมของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้กระบวนการ การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมายาวนานกว่า 40 ปี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.