ยิปรอค ร่วมสนับสนุนโครงการ “แต้มขันปันน้อง ครั้งที่ 17”

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) นำโดย ชัญญา ช่วยชูเชิด (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด และ และณุชรัศมิ์ วุฒิสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้างานฝ่ายสื่อสารการตลาด ร่วมสนับสนุนแผ่นยิปซัมใน “โครงการแต้มขันปันน้อง ครั้งที่ 17” เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูในพื้นที่ห่างไกลให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคมของยิปรอค ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ online







Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.