ยูเนสโก ไมโครซอฟท์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กศน. เปิด “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา”

225

ยูเนสโก ไมโครซอฟท์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กศน. เปิด “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา”

สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดย ดร.กวาง โจ คิม ผู้อำนวยการ (กลาง) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน (ที่ 2 จากขวา) มร.ทิน โยว ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษา เมียนมา (ขวาสุด) นายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิด “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพา สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงสื่อทางการศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.