“รพ.สวนผึ้ง” สนองนโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาแนวทาง Smart Hospital

นายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง รับนโยบาย Thailand 4.0 ให้โรงพยาบาลมีความทันสมัย และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อลดขั้นตอนบริการ –ระยะเวลารอและลดความแออัด โดยนำนวัตกรรมใหม่ “LaboLink Smart OPD” คือ เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติ คนไข้สามารถทำเองได้ ค่าที่วัดได้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ ผ่าน Labolink Box ทำให้การจัดการหน้าห้องตรวจรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ได้ทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ การนัดหมายการตรวจและแจ้งคิวผ่านจอภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาลงสู่แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ การให้ข้อมูลด้านการใช้ยาแก่ผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชั่น RDU ใช้โปรแกรม ThaiCOC ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยกลับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนดูแลต่อเนื่อง ลดการเจ็บป่วยซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับโรงพยาบาลผ่านระบบ Line Official เป็นต้น ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.