รร.ถาวรานุกูล เฉียบ! คว้าถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ ม.ปลาย จัดโดย คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดยิ่งใหญ่ การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี2560 โดย โรงเรียนถาวรานุกูล ชนะเลิศคว้าถ้วยพระราชทานฯไปครอง ส่วนโรงเรียนหอวัง และโรงเรียนโยธินบูรณะ คว้ารองอันดับ1 และ2 ไปครอง

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.5)ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จัดโดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศสมัครเข้าแข่งขัน กว่า 200 คน

ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้…แชมป์ตกเป็นของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูล ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ไปครอง เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนหอวัง รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยและสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ ม.6 ได้มีโอกาสทบทวนความรู้ความสามารถ ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และยังทำให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงเรียนพร้อมเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองที่มาร่วมโครงการฯได้มีโอกาสเยี่ยมชมและทำความรู้จักคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/accspu.bangkhenหรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends

#ความร่วมมือระหว่าง คณะบัญชี ศรีปทุม สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.