รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “มหิดลทยากร” ประจำปี 2558

12802714_872466052850658_6488363537934995182_n

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2558จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จ ทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและสาธารณชนทั่วไป ณ ห้องบรรยายศาสตร์จารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.