รัฐบาลแองโกลาประกาศประกวดราคานานาชาติ สำหรับบริการจัดการสาธารณะ และการสำรวจท่าเรือเอนกประสงค์ของท่าเรือลูอันดา

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมานี้ รัฐบาลแองโกลาได้เริ่มดำเนินการประกวดราคาสาธารณะระดับนานาชาติ (International Public Tender) สำหรับสัมปทานและการดำเนินงานท่าเรือเอนกประสงค์ของท่าเรือลูอันดา (Port of Luanda Multipurpose Terminal) เป้าหมายหลักของโครงการดังกล่าวคือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าเรือผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการเอกชนที่มีประสบการณ์ในด้านนี้

การประกวดราคาครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่บริษัทหรือกลุ่มของบริษัททั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในการดำเนินงานตามที่ระบุ หรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโครงการและข้อกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถเสนอราคาได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2020

บริษัทที่สนใจเข้าร่วมการประกวดราคา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

– มีผลกำไรไม่น้อยกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ยี่สิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐ)
– มีรายได้เฉลี่ยต่อปีใน 3 ปีงบการเงินที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ)
– มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิไม่ต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ)
– ในกรณีกลุ่มของบริษัท ข้อกำหนดข้างต้นนี้จะใช้ตัวชี้วัดจากการมีส่วนร่วมของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
– บริษัทที่เข้าประกวดจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 25% ในสัมปทานท่าเรืออย่างน้อย 3 แห่งใน 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือผ่านบริษัทในเครือ และการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งแห่งต้องมีสัดส่วน 50% ขึ้นไป โดยมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ยต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ไม่น้อยกว่า 250,000 TEUs (สองแสนห้าหมื่นทีอียู)

ผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทท่าเรือลูอันดา (Luanda Port Company) ในวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ที่ห้องประชุม Administration B

ท่าเรือเอนกประสงค์ของท่าเรือลูอันดา คือโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือที่ออกแบบมาเพื่อการดำเนินการสินค้าบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทั่วไปในเวลาเดียวกัน โดยมีตอม่อขนาด 610 เมตร มีความลึก 12.5 เมตร โดยมีพื้นที่รวม 181,070 ตารางเมตร และมีความจุในการรองรับสินค้า 2.6 ล้านตันต่อปี

ในการประกวดราคาครั้งนี้ ขอเชิญสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ไปยังผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถเข้าชมหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

www.concursos-mintrans.ao
info@concursos-mintrans.ao

เมืองลูอันดา 16 ธันวา 2019

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1056453/Port_of_Luanda.jpg

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.