รายงานเผย สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมไอที สร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพพนักงาน

ชั่วโมงทำงานที่มากเกินไป การบังคับใช้แรงงาน และการเลือกปฏิบัติ เป็นตัวอย่างของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในอุตสาหกรรมไอที การจะเสริมสร้างความยั่งยืนทางสังคมในอุตสาหกรรมนั้น จะต้องอาศัยการลงทุนในระยะยาว การติดตามผล และผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งจะกระตุ้นและสร้างกำลังใจในการปฏิบัติ

การผลิตสินค้าไอทีโดยมากแล้วดำเนินการในประเทศที่มีต้นทุนต่ำและค่าแรงต่ำ ซึ่งบ่อยครั้งที่แรงงานไม่ได้รับการปกป้องเท่าที่ควร ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนและครอบคลุมในหลายประเทศ ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่บริษัทจัดซื้อจะรู้ว่าโรงงานใดเคยผลิตผลิตภัณฑ์ใดบ้าง โดยทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทรัพยากร และการเข้าถืง ล้วนเป็นปัจจัยที่ควรนำมาใช้ในการติดตามตรวจสอบสภาพการทำงาน

Helena Babelon , Head of IT Sustainability & Continuous Improvement ของ Electrolux Group กล่าวว่า “การประสบความสำเร็จในการจัดหาผลิตภัณฑ์ไอทีที่มีความยั่งยืนถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย ซึ่งการตรวจสอบการปฏิบัติตาม (verification of compliance) โดยอิสระนับว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมีผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ดังนั้น เราจึงตัดสินใจใช้การรับรองความยั่งยืนของ TCO Certified ซึ่งทำให้กระบวนการจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เราสามารถสร้างเกณฑ์วัดผลอย่างตรงไปตรงมาได้”

รายงานฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า Impacts and Insights 2019 ได้นำเสนอแนวทางสำคัญหลายประการในการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไอที ซึ่งรวมถึงการที่ต้องมีหน่วยงานอิสระตรวจสอบโรงงาน ต้องใช้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งต้องค้นหาต้นเหตุของปัญหาให้พบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาซ้ำอีก

การสร้างความอย่างยั่งยืนถือเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้น และบ่อยครั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างสภาพการทำงานที่เป็นธรรม กับเป้าหมายในการลดต้นทุนและการลดเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ด้วยเหตุนี้ การสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นระบบจึงมีความจำเป็นเพื่อรับประกันความก้าวหน้าในการสร้างความยั่งยืน

Soren Enholm ซีอีโอของ TCO Development กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของแบรนด์ เราสร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมไอที และสามารถเพิกถอนใบรับรองและห้ามไม่ให้โรงงานผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรอง หากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ของ TCO Certified ได้”

เกี่ยวกับรายงาน Impacts and Insights 2019

รายงาน Impacts and Insights 2019 จาก TCO Development วัดผลความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในช่วงปี 2015-2018 ของบรรดาเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไอทีที่ได้รับการรับรองจาก TCO Certified โดยรายงานฉบับนี้ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย สารอันตราย และแร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict Mineral)

เกี่ยวกับ TCO Certified

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี TCO Certified คือการรับรองผลิตภัณฑ์ไอทีที่ผลิตตามหลักความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก หลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เราตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเป็นอิสระทั้งก่อนและหลังการรับรอง โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 8 หมวดหมู่ เช่น จอแสดงผล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1033893/TCO_Development.jpg

ติดต่อ:
Cassandra Julin
Global PR and Communication Manager
โทร. +46(0)702866861
อีเมล: press@tcodevelopment.com
ห้องข่าว: https://tcocertified.com/press-room/

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.