ริโก้ ได้รับเกียรติบัตรและผ่านการประเมินการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จาก TEI

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (RICOH) ผู้ชั้นนำตลาดเครื่องถ่ายเอกสารและพรินเตอร์ของไทย ได้รับเกียรติบัตรและผ่านการประเมินการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) โดยคุณณรงค์ บุณยสงวน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นตัวแทนผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ทางริโก้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยรางวัลนี้เป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดที่ทำหน้าที่เดียวกัน ริโก้รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นองค์กรที่รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและส่งมอบสินค้าที่ได้มาตราฐานให้แก่ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องมาจนถึง ณ ปัจจุบัน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ online







Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.