ร่วมมือ 4 สถาบัน เปิดหลักสูตร Mini MBA: SHE & En รุ่น 2

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่น 2

Mini MBA: Innovative Sustainability in Safety, Health, Environment & Energy Management (SHE & En) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งเเต่บัดนี้ – 10 มกราคม 63

อ่านรายละเอียด https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/news/detailnews/198
ติดต่อสอบถาม
คุณพิศมัย มากเเพทย์
โทร. 063-415-3532, 02-564-4440-79 ต่อ 7425
Email: PISAMAI28@GMAIL.COM

คุณอุษา ป้องจิตใส
โทร. 080-454-6498
Email: USA.P@FPH.TU.AC.TH

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.