ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “จิตอาสา ประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย” ณ คลองรั้ง บ้านบุยายใบ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่างๆในระดับจังหวัด อาทิ โยธาธิการและผังเมือง นายอำเภอศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านมาช่วยกันเก็บผักตบชวา ทำให้น้ำในลำคลองไหลเวียนได้สะดวก คืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ นับเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.