ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าชมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์ คณะวิศวลาดกระบัง

1_มหิดลวิทยาณุสรณ์เยี่ยมวิศวลาดกระบัง

เยาวชนร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ก้าวทันโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและเยาวชนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเยี่ยมชมและดูงานความก้าวหน้าของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และงานวิจัยห้องปฎิบัติการ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สัมผัสความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ก้าวล้ำ เสริมประสบการณ์ตรงแก่เยาวชนได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อสนองตอบวิถีชีวิตทันสมัย การยกระดับคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมในการศึกษา และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศในศตวรรษที่ 21
————

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.