ร.ร.สารสาสน์เอกตรา เปิดรับสมัครสอบนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โรงเรียนสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่6 ภายใต้ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) ของศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะมีการสอบคัดเลือกระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษา ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 โดยประกาศผลวันที่ 7 เมษายน 2559 และสำหรับระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล1 สามารถสมัครสอบได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ประกาศผลทันที ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกธุรการ อนุบาล โทร: 02-674-2450-2, แผนกประถม – มัธยม 02-212-9930-1, 02-212-0157 หรือติดต่อที่อีเมล admission@ektra.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ online







Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.