ร.ร.สารสาสน์เอกตรา เปิดสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โรงเรียนสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่6 ภายใต้ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) ของศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา กำลังเปิดสอบนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษา กำหนดสอบวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะทำการประกาศผลในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 และระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล1 สอบทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ประกาศผลทันที สามารถสอบถามข้อมูลการสอบได้ที่แผนกธุรการอนุบาล โทร: 02-674-2450-2, แผนกประถม – มัธยม 02-213-0117, 02-212-9930-1หรือ admission@ektra.ac.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.