ลีด บิซิเนส ผนึกกำลังกับคณาจารย์จากคอร์เนลล์ในหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก

S__20070462

สถาบัน ลีด บิซิเนส นำโดยดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (กลาง) ประธานกิตติคุณของสถาบัน ลีด บิซิเนส (LEAD Business Institute) และผู้ริเริ่มหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders) หรือ GBL ผนึกกำลังกับคณาจารย์จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ (The Industrial Labor Relations School – ILR) ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) มหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Daniel J. Fisher และ Dr. R. Balasubramaniam (Balu) จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2559

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.