ลูกเป็นสาวก่อนวัย ทำอย่างไรดี?

ปัจจุบันพบว่าเด็กมีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมักจะเกิดในเด็กผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ โดยเริ่มมีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี หรือมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี

โดยปกติแล้ว เมื่อเด็กหญิงเริ่มเป็นสาว จะมีฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย คือ เริ่มมีเต้านม มีความสูงเพิ่มเร็วขึ้น โดยสังเกตจากอัตราการเพิ่มความสูงจะมากกว่า 5-6 ซม.ต่อปี จนเมื่อเข้าสู่การเป็นสาวเต็มที่ก็จะมีประจำเดือน และจะหยุดสูงหลังจากมีประจำเดือนสม่ำเสมอไปแล้วประมาณ 3 ปี เนื่องจากฮอร์โมนเพศที่เพิ่มขึ้นในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลให้กระดูกระหว่างข้อต่อปิดเร็วขึ้นทำให้เด็กหยุดสูงได้นั่นเองครับ…

ภาวะเป็นสาวก่อนวัยมีหลายสาเหตุ แต่ 90-95 % ของเด็กหญิงที่เป็นสาวก่อนวัยเป็นชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ ส่วนน้อยเกิดจากความผิดปกติในสมอง, มีการสร้างฮอร์โมนเพศจากตำแหน่งอื่นๆ ในร่างกาย หรือได้รับการกระตุ้นฮอร์โมนเพศจากภายนอก เมื่อหาสาเหตุพบแล้ว จะนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ZoFNN5

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.