ล็อกซเล่ย์ รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานคนพิการดีเด่นประจำปี 2562

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

นางสาวสิริพร โฉมยงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้แทนจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการมาโดยตลอด ดังเช่นโครงการ ล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอร์ต ฮีโร่ (LOXLEY-ASM Sport Hero) ที่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ บจ.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ ให้การสนับสนุนดำเนินการโครงการดังกล่าว ต่อเนื่องมานานกว่า 8 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์นอกจากจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาคนพิการ มีอาชีพ-มีรายได้ ในการดำรงชีวิต และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ให้สามารถร่วมแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศ โดยกีฬาที่โครงการร่วมสนับสนุน อาทิ บอคเซีย แบดมินตัน ยกน้ำหนัก เทควันโด เทเบิลเทนนิส เทนนิส ฟุตบอล ลอนโบวล์ส และ แฮนด์ไซคลิ่ง โดยปัจจุบัน ล็อกซเล่ย์และเอเอสเอ็ม จ้างงานคนพิการรวมกว่า 70 คน.

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.