ล็อกซเล่ย์ ร่วมโชว์ ไอโอที เซ็นเซอร์ ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

ล็อกซเล่ย์ รายงานผลคืบหน้าทดลองใช้เทคโนโลยี ไอโอที เซ็นเซอร์ ( IoT Sensors ) หลังติดตั้งเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ และตัวอย่างแมลงศัตรูพืช ณ นาแปลงใหญ่ข้าวสวนแตง ของเกษตรกรตัวอย่าง แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ นางแปลงใหญ่ข้าวสวนแตง ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ของ นายพิชิต เกียรติสมพร เกษตรตัวอย่าง เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าว ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 83 ราย ดำเนินการปลูกข้าว 3 พันธุ์ ได้แก่ กข41 กข43 และปทุมธานี 1 บนพื้นที่กว่า 970 ไร่

สำหรับพื้นที่แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะข้าวบางส่วนนั้น แผนกพัฒนาธุรกิจสมาร์ทซิตี้ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเทคโนโลยีไอโอที เซ็นเซอร์ ( IoT Sensors ) มาติดตั้งเพื่อทดลองใช้สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ ตัวอย่างแมลงศัตรูพืช การเจริญเติบโตของพันธุ์พืชนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแสดงผลผ่านแดชบอร์ด เพื่อประเมินสุขภาพข้าว พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งจากการทดลองใช้ เทคโนโลยีไอโอที เซ็นเซอร์ของล็อกซเล่ย์ พบว่า สามารถลดแรงงานในการดำเนินงาน ลดปริมาณน้ำในการฉีดพ่นสาร และลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดแมลง เนื่องจากมีเซนเซอร์ในการตรวจจับแมลงได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้คาดว่าในอนาคตจะขยายผลการดำเนินงานแปลงเกษตรอัจฉริยะ ให้กับสมาชิกนาแปลงใหญ่ข้าว ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน พื้นที่ 1,800 ไร่ ต่อไป.

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.