วตท.21 ร่วมสร้างโรงพยาบาล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยร่วมกับ วิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานรุ่น วตท.21 พร้อมด้วย นิสา โรจน์รุ่งรังสี
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เกษรี โกมลมิศร์ บรรพต นิธากร ฐาภรพัชร์ จึงรุ่งเรืองกิจ
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี วิศาลศรี นิโรดม ร่วมมอบเงินจำนวน 2,121,210 บาท
สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ให้แก่รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ :
บริษัท คูดี จำกัด โทร. 0-2960-0262-4 แฟกซ์ 0-2960-0265
khoodee@gmail.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.