วตท.21 ร่วมใจต้านภัยหนาว

CMA21_CSR-Chiang-Rai-Trip

คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท.21) โดย เพ็ชรากรณ์ วัชรพล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ณรงค์ เลิศกิตศิริ กัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน โดย กนิษฐ์ สารสิน ร่วมมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว
อุปกรณ์กีฬาให้ กับข้าราชการทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน และชาวบ้านโดยรอบ รร.ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ดอยแม่สลอง
จังหวัดเชียงราย โดยมี เกศรา มัญชุศรี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ ร่วมพิธี.

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.