วทส.จัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีระดับนานาชาติ

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) จัดการประชุมวิชาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (4th TECHCON2018 and 2nd ITECH2018) ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.