วทส. จัดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป 246 ชม.

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม “มัคคุเทศก์ทั่วไป” เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นำทีมการอบรมโดย ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ และผู้เชี่ยวชาญจากกรมการท่องเที่ยว หลังจบการอบรมผู้เรียนจะได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ประเภทนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (บัตรสีบรอนซ์เงิน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2561 อบรมตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2561 ชั่วโมงในการอบรม 246 ชั่วโมง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2878-5006, 064-203-9000 หรือ 081-755-1403

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.