วธจ.ปทุม สานต่อถนนสายวัฒนธรรม หลังประสบความสำเร็จนักท่องเที่ยวสะพัดตลาดอิงน้ำสามโคก

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี เตรียมสานต่อโครงการถนนสายวัฒนธรรม หลังนักท่องเที่ยวนับพันเข้ามาท่องเที่ยวตลาดอิงน้ำสามโคก ชมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน อาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ทะลุเป้า

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าภายหลังจากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำสามโคก ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา พบว่าในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมตลาดอิงน้ำสามโคกเฉลี่ย 1,500 คน/วัน จากเดิมมีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 100 คน/วัน พร้อมทั้งมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนอกเหนือจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคือชาวชุมชนได้พร้อมใจกันสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาและฝีมือของท้องถิ่นออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิม ซ็อป ชมอาทิเช่น ข้าวแช่ แกงมะตาด ขนมจีนชาวน้ำ หรือการปักสไปมอญ รวมทั้งอัธยาศัยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมภายในตลาดอิงน้ำสามโคกจนเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทุกคน

นอกจากนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มีแผนในการสร้างถนนสายวัฒนธรรมขึ้นในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยเรื่องการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือ Culture Product of Thailand (CPOT) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้แก่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.