วสท. เปิดตัวมาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์แห่งชาติ

jpg10

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นประธานเปิดงาน “มาตรฐานดาตาเซนเตอร์แห่งชาติ” (National Data Center Standard) ฉบับแรกของประเทศไทยที่ วสท. จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ และติดตั้งดาตาเซนเตอร์ หรือ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะกรรมการ วสท. และนายสำราญ ภูอนันตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา และยกระดับดาตาเซนเตอร์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีความมั่นคงปลอดภัย ให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ในระดับสากล และเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด ส่งเสริมประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโทรคมนาคม และศูนย์ข้อมูลแห่งอาเซียน คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้ ปลายปี 2558

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.