วันเด็กปีนี้ แบรนด์จูเนียร์ จัดกิจกรรม “เรียนรู้โลกกว้าง กับแบรนด์ยิม” ชวนน้องๆ ย้อนอดีตเรียนรู้ธรณีวิทยา

BJR16-001

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด ชวนน้องนั่งไทม์แมชชีน ย้อนเวลากับกิจกรรม “เรียนรู้โลกกว้าง กับแบรนด์ยิม” ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งมีบทบาสำคัญกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคต่อๆ มา เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประวัติกรมทรัพยากรธรณีพร้อมทั้งสนับสนุนให้น้องๆ เกิดการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

แบรนด์ จีเนียส ครีเอเตอร์ แคมป์ โดยแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โลกกว้างนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมสนุกรับวันเด็กแห่งชาติ กับค่าย “เรียนรู้โลกกว้าง กับแบรนด์ยิม” กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางธรณีวิทยา รวมทั้งแหล่งกำเนิด และกระบวนการผลิตแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมจำลองในยุคต่างๆ ในลักษณะสวนดึกดำบรรพ์ และตื่นตาตื่นใจกับไดโนเสาร์จำลองของประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวทำให้น้องๆ เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีวิทยา สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับการใช้ทรัพยากรและเชื้อเพลิงต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเด็กๆ ทุกคนให้ความสนใจและเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

ในกิจกรรมนี้เด็กๆ ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงต่างๆ โดยมีพี่ๆ เจ้าหน้าที่ใจดีคอยให้ข้อมูลความรู้ในส่วนต่างๆ และตอบข้อซักถามของเด็กๆ อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประวัติกรมทรัพยากรธรณี ที่เล่าถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งประวัติความเป็นมาของกรมทรัพยากรธรณี หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง กำกับดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทางน้ำ ทะเล และชายฝั่ง ดินและแร่ รวมทั้งกำหนดกฎหมาย ระเบียบมาตรการ และมาตรฐานการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนประเมินผลและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ห้องแสดงนิทรรศการธรณีวิทยาประเทศไทย จัดแสดงหินในยุคต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ห้องนิทรรศการธรณีวิทยาประยุกต์ จัดแสดงจัดแสดงการเกิดเชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล และการใช้ประโยชน์, การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมประเภทต่างๆ รวมทั้งพลังงานทางเลือก และการรักษาสภาพแวดล้อมจากท่อขนส่งเชื้อเพลิงเป็นต้น ซึ่งจะทำให้น้องๆ เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรทางธรณีวิทยามากขึ้น จะได้ใช้ทรัพยากรดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด สวนดึกดำบรรพ์ จำลองพื้นที่และสภาพแวดล้อมของยุคต่างๆ ในลักษณะสวนดึกดำบรรพ์ และโลกดึกดำบรรพ์ รวมทั้งไดโนเสาร์จำลองพันธุ์ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจและชื่นชอบห้องนี้เป็นพิเศษ

น้องข้าวกล้อง – ด.ช.สกุลณัฏฐ์ ไทยเที่ยง (ซ้าย) อายุ 11 ขวบ ชั้น ป.5 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก – ผมมาร่วมกิจกรรมแบรนด์จูเนียร์บ่อยมากครับ เพราะกิจกรรมแตกต่างกันไปทุกครั้ง มาทีไรก็ได้ความรู้และความสนุกสนานตลอด ในครั้งนี้ก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยครับ ในกิจกรรมวันนี้ผมชอบเรียนรู้ในเรื่องไดโนเสาร์มากที่สุด เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธ์ไปแล้ว นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีพลังมาก สามารถทำให้เกิดความเสียหายมากมายในพริบตาเดียวครับ ยังมีกิจกรรมสนุกอื่นๆ อีก เช่นการปั้นไดโนเสาร์จากดินน้ำมัน ผมปั้นตามที่ผมได้เห็นมาจากห้องแสดงสวนดึกดำบรรพ์ ซึ่งผมได้นำกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูด้วยครับ ในครั้งต่อไปผมจะมาร่วมกิจกรรมอีกแน่นอนครับ

น้องใบบัว – ชนิดาภา ทองศรีโชติ อายุ 7 ขวบ ชั้น ป.2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ประชาอุทิศ – กิจกรรมแบรนด์จูเนียร์ยิมครั้งนี้ หนูมาเป็นครั้งแรกคะ ทำให้รู้ว่าเวลามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ นอกจากได้รับความรู้แล้วยังสนุกสนานมากๆ ด้วยค่ะ ได้ความรู้เกี่ยวกับโลกของเรา รู้ว่ากว่าธรรมชาติจะสร้างน้ำมันมาให้เราใช้ ต้องใช้เวลายาวนานหลายร้อยปี ดังนั้นเราจึงต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดคะ อีกกิจกรรมที่หนูชอบมากคือระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์รูปไดโนเสาร์คะ น่ารักมาก หนูอยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมแบรนด์จูเนียร์ยิมครั้งต่อไปกันเยอะๆ นะคะ

น้องใบบัว – จิตาภา เข้มแข็ง อายุ 7 ขวบ ชั้น ป.2 โรงเรียนอมาตยกุล พหลโยธิน – กิจกรรมในวันนี้ทำให้หนูได้เห็น และรู้จักไดโนเสาร์ตัวโตๆ หลายชนิดเลย และได้เห็นดาวต่างๆ มากมายในจักรวาล กิจกรรมนี้ทำให้หนูรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีวิทยามีความสำคัญกับพวกเราทุกคนมาก และถ้าทุกคนใช้ทรัพยากรเหล่านี้แบบไม่ประหยัดวันหนึ่งหากมันหมดไปจากโลก พวกเราจะต้องลำบากอย่างแน่นอน ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงต้องใช้เท่าที่จำเป็นน ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งปั้นดินน้ำมันเป็นไดโนเสาร์ ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์สนุกมากค่ะ มาคราวนี้หนูได้เพื่อนใหม่ที่อยู่โรงเรียนอื่นหลายคนเลยคะ หนูอยากมาร่วมกิจกรรมกับแบรนด์จูเนียร์ทุกครั้งเลยคะ

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคนึงนิตย์ และคุณวีรุตย์ โทร. 02 718 3800

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.