วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาจีน และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

International-College-from-Chiang-Mai-Rajabhat-University-held-the-3rd-Speech-Contest-at-Chiang-Mai-Rajabhat-University

เมื่อเร็วๆนี้(13 ม.ค. 2559)วิทยาลัยนานาชาติ มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดย ผศ.ดร. อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถด้านภาษาและธุรกิจซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยภายในงานมีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Creativity and Innovation in the 21st Century” และภาษาจีน ในหัวข้อ “40ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน” และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ โดยในปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมทั่วภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยสรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อติกานต์ ตันติศักดิ์ จาก โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ น.ส.ชลิศา รักศิลปกิจ จาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ น.ส.แพรวพรรณ ธรรณกุล จาก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.พราวพลอย ชาลวรางกูล จาก โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์ เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นายเจ๋อหยวน จาง จาก โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ น.ส.คนัญญา ชมพูชัย จาก โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง

การแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นายมนตรี มโนตื้อ
2. นายปริญญวุฒิ แก้วสว่าง
3. นางสาวอรฤทัย ยิ้มแฉ่ง
4. นางสาวดาลิน แปน
5. นายอัลเฟอด์ เบลทราน
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นางสาวสายน้ำปิง ทาจีวงศ์สุริยกุล
2. นางสาวกมลวรรณ ทนันชัย
3. นายอิทธิกร ลายทอน
4. Miss Rebekah Luanne Mayo
5. Miss Chidchanok Krubrin

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.