วิทยาลัยปิโตรฯ จุฬาฯ ให้ทุนเรียนโท

Web

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครปริญญาโทตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2559 ทั้งนี้วิทยาลัยฯ มีทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากพร้อมเครื่องมืออันสมัยและยังสามารถไปทำงานวิจัยในต่างประเทศได้อีกด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในต่างประเทศได้
.. นิสิตสามารถยื่นใบสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ www.ppc.chula.ac.th/admission.html หรือโทร 022184116.

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.