วิศวลาดกระบังร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีฯ จัดประชุมนานาชาติวิศวกรรมเคมี RSCE ครั้งที่22

Resize-Medium

ปัจจุบัน วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) มีบทบาทในแทบทุกอุตสาหกรรมและอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) , รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.และ รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมนานาชาติวิศวกรรมเคมี ครั้งที่ 22 (The 22nd Regional Symposium on Chemical Engineering – RSCE 2015) ภายใต้หัวข้อ “เชื่อมโยงการเปิดประชาคมอาเซียนกับการศึกษาวิจัยและอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ท จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความก้าวหน้าของวิศวกรรมเคมีสู่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย สร้างสรรค์ความร่วมมือของนักวิจัย วิศวกร นักวิชาการและบุคคลากรจากนานาประเทศเพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคมในภูมิภาคโลก

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1 ผศ.ดร.อภินันท์ นัมคณิสรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี สจล.
2 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
3 รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

4 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.
5.ศ.ดร.ฮาจิม ทามอน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

6 ,มร.โรเบิร์ต บรูซ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บ.เอ็มเอ็มแอล เอ็นจิเนียริ่ง

7.ศ.ดร.อับดุล อาซิส บิน อับดุลรามัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.