“ศาสตราจารย์สังเวียน ฟอรั่ม 2015”

-2015-_เสวนา-Copy

เดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไทย กับ งานสัมมนาวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน ฟอรั่ม 2015”
เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (XMBA) จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “ศาสตราจารย์สังเวียน ฟอรั่ม 2015” โดยมี คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นองค์ปาฐกในงาน นอกจากนี้ยังมีเหล่ากูรูทางธุรกิจแขนงต่างๆ ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ ได้แก่ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ คุณกานต์ ตระกูลฮุน คุณบรรยง พงษ์พานิช คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช และ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ โดยได้รับเกียรติจากเหล่านักธุรกิจชั้นนำของไทยและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซนทาร่า แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “งานสัมมนาและนิทรรศการ “ศาสตราจารย์สังเวียน ฟอรั่ม 2015” จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักสูตรของโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร กอปรกับปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเมือง และสังคมของโลก ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปีต่อๆ ไป นอกจากนี้งานสัมมนาวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน ฟอรั่ม 2015” ยังเป็นการแสดงมุทิตาจิต ต่อศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งหลักสูตร X-MBA หลักสูตรเข้มข้นสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.