ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ความยากจน จำนวน 60 คน โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ) บรรยายพิเศษ เรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช พร้อมนำชมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.