ศูนย์การค้าเดอะแจส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนโครงการของสมาคมเมโลเดียน

MG_0474

เมื่อวันอาทิตย์ ที่6 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัส ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งในงานผู้บริหาร ศูนย์การค้าเดอะแจส นำโดยคุณนงค์ลักษณ์ ลักษณะโภคิน ประํธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุพจน์ วรรณา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เป็นตัวแทน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่ให้การสนับสนุนโครงการของสมาคมเมโลเดียนด้วยดีตลอดมา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.