ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษาร่วมกัน

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม
เทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า
“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม
คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษาร่วมกัน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.