ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มจพ. จัดอบรม

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ได้การดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร : การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation)และ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ให้กับพนักงานบริษัท ผู้รับเหมา โดยมีนายจามิกร ไต่วัลย์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นวิทยากรบรรยายมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ จำนวน 17 คน เพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะต้องเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(ใบอนุญาต) ในลำดับถัดไป
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูล/ข่าวสารได้ที่ Facebook Page :ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โทรศัพท์ 02-555-2531 หรือ นายจามิกร ไต่วัลย์ (หัวหน้าฝ่าย) 089-777-9456 และนางสาววรนุช อนุสาร (วิศวกร) 089-786-6190

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.