ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ แถลงข่าว ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐไตรมาส 2 ชี้ภาครัฐดีขึ้นแต่คอร์รัปชั่นยังสูง

25

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (เท่ห์ อินเด็กซ์) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของภาครัฐ (Public Sector Effectiveness Index – PBE Index) ไตรมาส 2 ในงานแถลงข่าวของสภาปัญญาสมาพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พบว่าในภาพรวม ประชาชนให้คะแนนดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย จากร้อยละ 52.2 ในการสำรวจไตรมาสแรก (ธันวาคม 2558) ขยับขึ้นเป็นร้อยละ 57.7 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.