สถานประกอบการดีเด่น โครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณขวัญมาดา ทองต้น Group Account Director : JWT BANGKOK ผู้แทนสถานประกอบการที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ รับมอบโล่เกียรติคุณจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในงาน “The Best Organization for Cooperative Education” เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้อง Auditorium1 ชั้น14 อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

2-300x200

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.