สถาบันการสร้างชาติ ต่อยอดโครงการวัดโตนด โมเดล มุ่งสร้างชาติ สร้างอาชีพให้ชุมชน

สถาบันการสร้างชาติต่อยอดโครงการ “วัดโตนดสร้างชาติ สร้างอาชีพ” ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบวัดให้มีอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มีกระบวนการระดมจิตอาสา และผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านโภชนาการ และสอนทำอาหารให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 250 คน

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และว่าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ วัด และพระสงฆ์จึงถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เป็นศูนย์กลางแห่งความ “อิ่มท้อง อิ่มบุญ อิ่มธรรม” และมีบทบาทสำคัญในการสร้างอาชีพให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนรอบวัดให้คนรอบวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงได้จัดโครงการ “วัดโตนดสร้างชาติ สร้างอาชีพ” เพื่อให้เกิดเป็น “โตนด โมเดล” (Tanot Model) ต้นแบบวัดที่สร้างอาชีพ เพื่อการสร้างชาติอย่างยั่งยืน และขยายผลสู่วัดอื่นๆทั่วประเทศไทย

โครงการ “วัดโตนดสร้างชาติ สร้างอาชีพ” เปิดตัวครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพ สาธิตการประกอบอาหารและอบรมหลักธรรมะ ซึ่งได้รับการตอบรับอันดีจากชุมชนรอบวัด ครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง แต่จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการประกวดทำอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผัดไทย และพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน โดยได้รับความอนุเคราะห์สูตรจากคุณนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ เจ้าของน้ำพริกนิตยาและนิตยาไก่ย่าง และทีมงานช่วยอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งยังมีการมอบประกาศนียบัตร และอุปกรณ์ทำอาหารให้ผู้เข้าร่วม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้แก่ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และว่าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายอำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมด้วยพระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ พร้อมบรรยายข้อคิด หลักธรรมดีๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงยังได้รับเกียรติจากศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “คุยเปรื่องเรื่อง วัดโตนด สร้างชาติ สร้างอาชีพ” และได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พญ.พรศญาพัชร์ ลิขิตธรรมกูล มาบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพต่อคุณภาพชีวิต” นอกจากนี้ยังได้นายวัชรบูล ลี้สุวรรณ ศิลปินใจบุญ มาร่วมกิจกรรมและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผู้ชนะผัดไทยสร้างชาติในครั้งนี้อีกด้วย

(คำบรรยายภาพประธานในพิธี) ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และว่าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ, นายอำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดโครงการ “วัดโตนดสร้างชาติ สร้างอาชีพ” ครั้งที่ 2 อบรมการทำอาหาร และหลักธรรมะให้แก่ประชาชนผู้สนใจ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนรอบวัดให้ดีขึ้น ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.