สถาบันสิริวิทยเมธี เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และคณาจารย์ จากสำนักวิชาวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันสิริวิทยเมธี (VISTEC) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษของดั๊บเบิ้ล เอ ที่เลือกใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งฟังบรรยายและการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ได้เข้าใจถึงที่มาของกระดาษที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจนได้ต้นกระดาษ เหมาะกับการผลิตกระดาษคุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกบนคันนา เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างทางการเกษตรทำให้เกิดรายได้เสริมให้กับเกษตรกร และช่วยลดโลกร้อน นอกจากนั้นยังเรียนรู้แนวคิด “ทำของเสียไม่ให้เสียของ” โดยการนำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในกลุ่มโรงงาน ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.