สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม จัดงานสัมมนาวิชาการพัฒนาการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ” ณ ห้องแกรนด์บอบรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

1-tpr

ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณสำนักงานอัยการสูงสุด
ศ.พิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ กรรมการกฤษฎีกา อภิปราย หัวข้อ “ร่างข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ : การปรับปรุงเพื่อการพัฒนา” ในการสัมมนาวิชาการพัฒนาการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ” จัดโดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องแกรนด์บอบรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.