สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดรับสมัครอาจารย์

กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่ บัดนี้ – 30 มกราคม 2560

อัตราเงินเดือน 31,500 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือระบาดวิทยา มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้านโภชนาการชุมชน หรือ ระบาดวิทยาโภชนาการ มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการสอนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่น สามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้
– IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
– TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ
– TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
– TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 800 2380 ต่อ 142 หรือ http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/news/cost/m30.pdf

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.