สนพ. รณรงค์คนไทยประหยัดพลังงาน ใช้ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์

สนพ. รณรงค์คนไทยประหยัดพลังงาน ใช้ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน น้อมนำแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านความประหยัด ด้วยการรณรงค์ประชาชนคนไทยใช้ชีวิตตามรอยพ่อ ตระหนักเรื่องความประหยัด โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรพลังงานของประเทศอย่างประหยัด และรู้คุณค่า
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.ได้น้อมนำแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบเรื่องความประหยัด มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ผ่านการรณรงค์โครงการรวมพลังหาร 2 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา เช่น ในปี 2539 บทท่องอาขยานของโฆษณา “ป.ปลา นั้นหายาก…” ได้ปลุกกระแสของการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดขึ้นได้สำเร็จ ในปี 2559 สนพ.ได้ปลุกกระแสของการรวมพลังหาร 2 กลับมาอีกครั้ง ด้วยแนวคิด “ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์” ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “ชีวิตหาร 2” เพื่อให้เห็นว่า ถึงแม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เราก็สามารถลดครึ่ง ใช้ครึ่งได้จริงตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายอย่างได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หากเราขาดหลักคิดเรื่อง ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ก็เหมือนขาดภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ว่า พอเพียง คือ 1.ต้องพอประมาณ 2.ใช้อย่างมีเหตุผล และ3.หลักภูมิคุ้มกัน
ซึ่งหากขาดหลักภูมิคุ้มกัน ถ้ามีสถานการณ์ใดมากระทบ เช่น ภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จะทำให้เราไม่สามารถรับมือรับมือกับภาวะนั้นได้
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ชีวิตหาร 2” มีศิลปิน “แสตมป์ – อภิวัชร์” เป็นพรีเซ็นเตอร์ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวชวนคนไทยประหยัดพลังงานด้วยวิธีลดครึ่งใช้ครึ่ง ยิ่งลดยิ่งได้ ความสบายไม่ลดลง เช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้บันไดเลื่อน การใช้บริการรถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว การใช้กระบอกน้ำแทนการซื้อน้ำดื่มเป็นขวด รวมถึงการเปิดหน้าต่างรับลมรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดแอร์เปิดไฟ ซึ่งเป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน ชีวิตพอเพียง ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์ จึงเป็นการใช้ชีวิตอย่างประหยัด คุ้มค่า และพยายามที่จะให้ทุกคนสามารถบริหารจัดการพลังงานเองได้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมด้านความก้าวหน้าของนวัตกรรมต่างๆ ในการบริหารจัดการพลังงาน ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.eppo.go.th และ Fan Page รวมพลังหาร 2
……………………………………………….

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.