สนับสนุนน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายวิฑูลย์ พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นำน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้กับตัวแทนจาก 6 หมู่บ้านที่ร่วมเฝ้าระวังไฟป่าในเขตตำบลบ้านจันทร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดไฟป่า และลดปัญหาหมอกควัน ณ สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.