สนับสนุนพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของมูลนิธิสวนแก้ว

jpg6

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เปิดพื้นที่ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว ของทางพระพยอมที่สร้างขึ้นมาในเนื้อที่ 170 ไร่ มีการปลูกพืชผักนานาชนิดเพื่อจำหน่าย และเพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตในการทำการเกษตร โดยรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้น จะถูกนำไปใช้ในสงเคราะห์คนชรา น้องหมา น้องแมว โดยในเดือนพฤศจิกายน นี้ทางมูลนิธิเข้ามาจำหน่ายพืชผัก ในวันที่ 10 และ 24 เวลา 08.00น.-15.00น. ซึ่งกิจกรรมดีๆนี้จะมีขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง สำหรับเดือนธันวาคม จะมีเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะค่ะ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.